extension ExtPose

Keyword: google chrome -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
630,409 (-0.0% / -286)
4.2(+0.0000) (624+0 votes)
484,287 (+0.0% / +145)
4.4(+0.0000) (489+1 votes)
197,778 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10,684+0 votes)
213,224 (-0.1% / -230)
4.5(+0.0000) (578+0 votes)
301,800 (-0.0% / -129)
4.4(+0.0000) (4,156+0 votes)
9,510,808 (+0.1% / +5,522)
4.3(+0.0000) (186,359+181 votes)
858,022 (-2.0% / -17,087)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
599,881 (+0.6% / +3,728)
4.1(+0.0000) (214+0 votes)
518,773 (+0.4% / +2,053)
4.0(+0.0000) (10,863+42 votes)
3,855,412 (-0.3% / -9,756)
3.9(+0.0000) (40,147+19 votes)
826,482 (-3.8% / -32,791)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
299,771 (+4.0% / +11,536)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
258,706 (+0.0% / +101)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,694,048 (+0.6% / +16,996)
4.4(+0.0000) (11,492+1 votes)
157,591 (+0.3% / +434)
4.4(+0.0000) (48-1 votes)
181,999 (+0.1% / +179)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
216,311 (+0.0% / +104)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
106,674 (+0.3% / +299)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
379,996 (-0.0% / -68)
3.6(+0.0000) (2,945+13 votes)
139,319 (+0.0% / +18)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
146,059 (+0.0% / +60)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
68,183 (-0.1% / -66)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
99,474 (+0.0% / +2)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
260,084 (+0.1% / +370)
4.5(+0.0000) (1,230+2 votes)
33,630 (+0.9% / +285)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
26
Loudly
904,186 (-1.4% / -12,701)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
57,143 (+1.5% / +852)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
118,939 (+0.1% / +98)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29
Zoom it
122,229 (+0.3% / +320)
2.4(+0.0000) (13+0 votes)
25,667 (+0.5% / +119)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
2,830,754 (+0.7% / +19,730)
3.5(+0.0000) (2,113-3 votes)
94,942 (+2.0% / +1,820)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
38,880 (+0.8% / +326)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
552,649 (+0.2% / +1,165)
4.3(+0.0000) (300-1 votes)
260,272 (+1.3% / +3,314)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
43,426 (+0.4% / +174)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
144,944 (+0.0% / +39)
4.5(+0.0000) (893+3 votes)
691,887 (+0.4% / +2,730)
4.5(+0.0000) (9,219+34 votes)
78,535 (+0.9% / +731)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
972,286 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
99,602 (+0.1% / +136)
4.5(+0.0000) (726+0 votes)
57,977 (+0.5% / +308)
4.8(+0.0000) (171+0 votes)
931,815 (-4.1% / -39,696)
3.7(+0.0000) (34+0 votes)
53,564 (+3.6% / +1,854)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
934,691 (-4.0% / -39,241)
4.6(+0.0000) (27+2 votes)
249,998 (+0.4% / +934)
4.4(+0.0000) (203+0 votes)
474,890 (+0.1% / +242)
4.5(+0.0000) (1,923+40 votes)
785,460 (+0.4% / +3,267)
4.8(+0.0000) (7,847+56 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40,790+7 votes)
92,366 (-0.1% / -50)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
650,408 (-2.5% / -16,362)
3.8(+0.0000) (37+1 votes)
86,576 (-0.2% / -156)
4.4(+0.0000) (108+1 votes)
42,791 (-0.1% / -63)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
115,554 (+0.5% / +584)
4.1(+0.0000) (78+0 votes)
79,804 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (405+0 votes)
353,198 (+0.2% / +850)
4.6(+0.0000) (2,454+3 votes)
467,733 (+0.1% / +381)
3.4(+0.0000) (941+0 votes)
216,475 (+0.0% / +96)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
19,363 (+0.0% / +8)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
32,783 (+0.4% / +141)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
69,300 (-0.0% / -4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
82,773 (+0.4% / +363)
2.4(+0.0000) (41+0 votes)
1,024,190 (+0.4% / +3,842)
4.4(+0.0000) (898+2 votes)
7,263 (+0.4% / +27)
3.2(+0.0000) (27+0 votes)
674,502 (-2.4% / -16,345)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
4,987,442 (+0.3% / +13,457)
4.7(+0.0000) (28,132+24 votes)
209,730 (+0.3% / +610)
3.1(+0.0000) (385+1 votes)
178,813 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
254,979 (+0.3% / +792)
3.5(+0.0000) (4,140+0 votes)
60,195 (+0.4% / +220)
3.9(+0.0000) (80+0 votes)
3,885,739 (+0.3% / +11,783)
4.5(+0.0000) (24,999-2 votes)
486,909 (-0.0% / -155)
3.9(+0.0000) (990+0 votes)
156,745 (+0.3% / +532)
2.6(+0.0000) (608+0 votes)
83,011 (-0.1% / -102)
4.5(+0.0000) (1,042+3 votes)
52,303 (-0.0% / -2)
2.9(+0.0000) (136+0 votes)
21,153 (+0.2% / +38)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
86,474 (+0.5% / +449)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
203,188 (+3.3% / +6,396)
4.0(-1.0000) (3+1 votes)
354,656 (+0.1% / +298)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
4,247,474 (+0.4% / +15,961)
4.6(+0.0000) (8,626+1 votes)
173,040 (-0.2% / -260)
3.0(+0.0000) (144+0 votes)
3,348,738 (+0.3% / +8,965)
4.0(+0.0000) (4,689-1 votes)
8,669 (+0.2% / +21)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
26,677 (+2.0% / +533)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
92,027 (+2.0% / +1,825)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
244,843 (+0.6% / +1,366)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
41,651 (+0.3% / +125)
4.4(+0.0000) (144+0 votes)
60,703 (+0.3% / +203)
4.0(+0.0000) (126+0 votes)
16,245 (-0.1% / -17)
4.8(+0.0000) (102+0 votes)
20,989 (-0.7% / -140)
4.6(+0.0000) (462+1 votes)
55,961 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
29,461 (+2.8% / +791)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
262,352 (+0.1% / +144)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
257,994 (+1.0% / +2,462)
4.7(+0.0000) (3,452+0 votes)
641,252 (+0.5% / +3,025)
3.6(+0.0000) (692+0 votes)
184,424 (+0.3% / +506)
4.0(+0.0000) (6,788+14 votes)
97,971 (+0.1% / +118)
4.1(+0.0000) (636+2 votes)
147,090 (+0.3% / +401)
3.5(+0.0000) (676+0 votes)
3,800,135 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10,070+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (174,472+11 votes)
242,366 (-0.3% / -719)
4.1(+0.0000) (151+0 votes)
1,061,514 (+0.6% / +5,912)
4.8(+0.0000) (3,713+13 votes)
345,575 (+0.2% / +632)
4.4(+0.0000) (2,841+2 votes)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
705,305 (+0.0% / +222)
3.4(+0.0000) (753+0 votes)
8,953 (+0.2% / +20)
4.0(+0.0000) (347+0 votes)
374,323 (+0.2% / +797)
4.4(+0.0000) (563+1 votes)
78,155 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (122+0 votes)
201,201 (+0.2% / +442)
4.3(+0.0000) (2,211+3 votes)
18,496 (-37.4% / -11,068)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
1,892,742 (-0.1% / -1,871)
3.9(+0.0000) (2,508+0 votes)
61,292 (+0.3% / +198)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
767,680 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (48,697+0 votes)
55,231 (-0.1% / -82)
4.7(+0.0000) (120+0 votes)
45,809 (+0.8% / +362)
3.4(+0.0000) (51+0 votes)
6,549 (+1.3% / +87)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
30,572 (+1.2% / +353)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
379,640 (+0.3% / +1,179)
4.2(+0.0000) (1,648+0 votes)
234,176 (+0.4% / +1,009)
4.4(+0.0000) (1,280-1 votes)
42,844 (+0.4% / +167)
3.9(+0.0000) (114+0 votes)
39,118 (+0.5% / +209)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
8,771 (-0.4% / -34)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
681,814 (-2.7% / -19,203)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
60,848 (+0.1% / +41)
3.2(+0.0000) (279+0 votes)
85,569 (+1.2% / +1,050)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
2,645,081 (+0.0% / +413)
4.8(+0.0000) (80,155+4 votes)
2,362,526 (+0.2% / +5,616)
4.5(+0.0000) (7,184+0 votes)
144,199 (+0.1% / +91)
4.1(+0.0000) (531+0 votes)
2,702 (-0.3% / -8)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
400,358 (-0.1% / -369)
3.4(+0.0000) (2,454+0 votes)
47,506 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
271,404 (+0.1% / +178)
4.5(+0.0000) (279+0 votes)
854,788 (+0.7% / +5,708)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
475,932 (+1.2% / +5,582)
4.5(+0.0000) (2,963+28 votes)
4,091 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
197,587 (+0.3% / +681)
4.3(+0.0000) (1,100+0 votes)
5,383 (+1.9% / +101)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,719 (+0.3% / +44)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
73,911 (+98.5% / +36,672)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
129,569 (+0.1% / +78)
3.7(+0.0000) (66+1 votes)
3,330 (+0.5% / +15)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
208,321 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (717+0 votes)
17,190 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
39,862 (+0.5% / +184)
3.0(+0.0000) (84+0 votes)
51,171 (+0.0% / +20)
4.5(+0.0000) (566+0 votes)
6,554 (+0.1% / +7)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
118,181 (-0.7% / -825)
4,411 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
48,916 (+0.4% / +183)
2.5(+0.0000) (153+0 votes)
150,482 (-0.0% / -9)
4.3(+0.0000) (237+0 votes)
2,126 (+0.9% / +20)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
61,022 (+0.1% / +49)
3.2(+0.0000) (67+0 votes)
95,596 (+0.2% / +169)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
28,846 (-0.0% / -9)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
262,847 (+0.1% / +210)
8,701 (+0.7% / +58)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
27,684 (+0.7% / +189)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
291,346 (+0.1% / +313)
4.2(+0.0000) (8,880+1 votes)
101,696 (+0.3% / +351)
3.7(+0.0000) (259+0 votes)
91,579 (-0.2% / -151)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
94,755 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (118+0 votes)
109,098 (+0.1% / +79)
4.7(+0.0000) (1,688+2 votes)
1,828 (+0.6% / +10)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
11,411 (+0.9% / +105)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
18,132 (+0.0% / +3)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
11,507 (+0.4% / +44)
4.1(+0.0000) (214-1 votes)
117,832 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,429+0 votes)
8,187 (+0.3% / +24)
4.8(+0.0000) (67+0 votes)
2,478 (+0.9% / +23)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,524 (+1.5% / +65)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
6,079 (+0.2% / +11)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
117,443 (+0.1% / +150)
4.3(+0.0000) (120+1 votes)
210,175 (+0.3% / +695)
4.6(+0.0000) (6,022+1 votes)
48,956 (+0.4% / +216)
2.5(+0.0000) (15+0 votes)
241,595 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (323+0 votes)
48,244 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (154+0 votes)
94,316 (+0.1% / +128)
4.5(+0.0000) (555+1 votes)
113,245 (+0.3% / +357)
3.9(+0.0000) (201+0 votes)
1,721,080 (+0.7% / +11,755)
4.8(+0.0000) (63,902+0 votes)
9,004 (+0.2% / +17)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
58,298 (+0.6% / +354)
4.4(+0.0000) (370-1 votes)
198,403 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (2,417+0 votes)
13,174 (+0.7% / +94)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
34,029 (+0.5% / +168)
3.0(+0.0000) (45+0 votes)
4,844 (+1.3% / +61)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
19,277 (+9.9% / +1,736)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
7,760 (-0.4% / -33)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
202,778 (+0.1% / +263)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
118,437 (+0.2% / +219)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
312,785 (+0.1% / +400)
4.7(+0.0000) (1,280+0 votes)
27,473 (+0.3% / +72)
1.7(+0.0000) (12+0 votes)
14,478 (+0.7% / +97)
3.2(+0.0000) (56+0 votes)
1,145,409 (+0.0% / +340)
4.7(+0.0000) (12,338+2 votes)
3,063 (+0.3% / +8)
3.7(+0.0000) (59+0 votes)
28,925 (+0.1% / +16)
3.9(+0.0000) (242+0 votes)
4,547 (+0.2% / +9)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
17,643 (+0.7% / +117)
3.8(+0.0000) (141+0 votes)
38,234 (-0.6% / -241)
4.1(+0.0000) (35+1 votes)
4,294,258 (+0.1% / +3,936)
3.2(+0.0000) (1,057-1 votes)
41,293 (+0.1% / +52)
4.1(+0.0000) (1,386+0 votes)
385,773 (+0.1% / +365)
3.8(+0.0000) (601+1 votes)
4,699 (+0.6% / +30)
2.3(+0.0000) (12+0 votes)
8,884 (+0.7% / +59)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
19,566 (+0.1% / +12)
2.5(+0.0000) (18+0 votes)
86,179 (+0.2% / +131)
3.8(+0.0000) (3,174+0 votes)
2,814 (+0.6% / +16)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
21,776 (-0.0% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,313 (+0.6% / +54)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
52,908 (-0.5% / -254)
4.6(+0.0000) (785+3 votes)
8,884 (+0.7% / +59)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
19,566 (+0.1% / +12)
2.5(+0.0000) (18+0 votes)
413 (+2.2% / +9)
2,126 (+0.9% / +20)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
86,179 (+0.2% / +131)
3.8(+0.0000) (3,174+0 votes)
2,814 (+0.6% / +16)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
317 (-2.2% / -7)
21,776 (-0.0% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,313 (+0.6% / +54)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
1,819 (-0.8% / -14)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
52,908 (-0.5% / -254)
4.6(+0.0000) (785+3 votes)
221
Adpanda
823 (+5.6% / +44)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
793 (+2.6% / +20)
806 (+0.8% / +6)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
995 (+0.7% / +7)
225
Dark Mode
302 (+1.7% / +5)
728 (-0.3% / -2)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
5,773 (+0.0% / +1)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
97,234 (+0.2% / +189)
4.3(+0.0000) (572+2 votes)
18,854 (+0.2% / +37)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
10,709 (+0.3% / +34)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
231
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
7,483 (+0.4% / +29)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
42,722 (+1.6% / +655)
4.6(+0.0000) (750+1 votes)
11,866 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,661,492 (+0.5% / +13,598)
4.0(+0.0000) (5,176+0 votes)
882 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,122 (+0.4% / +29)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
1,008 (+1.5% / +15)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,259,451 (+0.2% / +8,416)
4.4(+0.0000) (1,682+2 votes)
41,141 (+0.2% / +86)
4.2(+0.0000) (84+0 votes)
142,669 (-0.0% / -32)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
4,751 (+0.7% / +35)
3,809 (-0.3% / -12)
3.8(+0.0000) (390+1 votes)
6,172 (+0.7% / +40)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
1,828 (+0.6% / +10)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
7,335,395 (+0.3% / +21,834)
4.0(+0.0000) (867+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,276+3 votes)
2,425 (+0.6% / +14)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
524 (+1.9% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
500 (+2.7% / +13)
3,523 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
26,570 (+0.3% / +79)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
435 (+1.2% / +5)
2,484 (+2.1% / +51)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
364 (-0.5% / -2)
5,383 (+1.9% / +101)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,741 (-2.2% / -756)
3.2(+0.0000) (128+0 votes)
2,903 (+2.0% / +56)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
4,595 (+0.7% / +31)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
539 (+0.7% / +4)
17,750 (+0.4% / +65)
3.9(+0.0000) (75+0 votes)
43,477 (+0.1% / +53)
3.7(+0.0000) (95+0 votes)
60,514 (+0.2% / +137)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
19,921 (+0.9% / +176)
4.7(+0.0000) (151+2 votes)
4,411 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,557,147 (-0.1% / -2,410)
4.4(+0.0000) (8,647+17 votes)
147,191 (+0.1% / +138)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,727 (+0.4% / +18)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
882 (-1.6% / -14)
5,395 (-0.6% / -30)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,038 (+0.8% / +16)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
509,200 (+0.1% / +541)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
6,285,816 (+0.8% / +52,422)
4.0(+0.0000) (11,647-2 votes)
2,021 (+1.1% / +22)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
28,038 (-0.2% / -53)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
11,836 (+0.8% / +95)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,127 (-0.3% / -9)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
3,868 (+0.2% / +6)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
9,641 (-34.9% / -5,161)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
5,921 (+1.9% / +109)
4.7(+0.0000) (107+1 votes)
1,466 (+0.2% / +3)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
282
OrbitDoc
1,038,154 (+0.3% / +2,836)
3.9(+0.0000) (138+0 votes)
1,292,914 (+0.1% / +844)
4.1(+0.0000) (1,718+0 votes)
3,050 (-0.2% / -5)
4.3(+0.0000) (116+0 votes)
356,210 (+0.2% / +577)
4.4(+0.0000) (2,277+0 votes)
2,549 (+0.1% / +3)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,744,292 (+0.3% / +7,948)
4.4(+0.0000) (16,608-1 votes)
844,525 (-3.7% / -32,076)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
38,880 (-0.0% / -16)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
2,984 (+4.7% / +133)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
120,742 (+0.2% / +209)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,735 (-0.2% / -6)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
6,969 (-13.1% / -1,051)
6,374 (-4.2% / -280)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
888 (+1.8% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,443 (+0.3% / +8)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
44,953 (+0.4% / +171)
4.9(+0.0000) (694+1 votes)
159,491 (+0.7% / +1,116)
3.5(+0.0000) (944+0 votes)
148,546 (-0.0% / -4)
4.5(+0.0000) (1,392+0 votes)
7,477 (-0.3% / -24)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)