extension ExtPose

Keyword: chrome extension -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
700,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,521+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (49,247+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7,442+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,249+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38,808+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32,448+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7,570+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (232+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (384+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (761+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25,238+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (325+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,632+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,706+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (686+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (65,122+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (261,916+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (263+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4,021+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (499+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (753+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,541+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (25+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (41+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (134+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (844+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4,750+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (90+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,308+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (155+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13,387+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,370+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (686+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
9,000,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (97+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (174+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,216+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (425+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (235+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (3,745+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (306+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (145+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (160+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,864+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (28+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (113+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,534+0 votes)
54
IE Tab
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21,347+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (977+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (398+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (201+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16,604+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (62+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,707+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (394+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (511+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (19+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,499+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (197+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (940+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,551+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (633+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (590+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (938+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (122+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (44,054+0 votes)
4.4(+0.0000) (795+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (659+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5,998+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (566+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13,426+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (25+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (28+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (385+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (139+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (212+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (218+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (80,737+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (163+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (123+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (85+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,467+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (678+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,105+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (617+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,357+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (83+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,370+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (555+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,096+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (244+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (186+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (971+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (615+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (275+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28,181+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (501+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,966+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (590+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (893+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (559+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,256+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (83+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (664+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,475+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,431+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (126+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,621+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,145+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (781+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (941+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,848+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (145+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (12+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,816+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (58+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (39+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (112+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,181+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (181,879+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,380+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (43+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,725+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (87+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (382+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (875+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (83+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (26+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (500+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,259+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (295+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,763+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11,349+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (211+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,337+0 votes)
185
Dark Mode
600,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (272+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,690+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (667+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (330+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (544+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (831+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,937+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (67+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (199+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,098+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (182+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (299+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (101+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
207
Paint
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (128+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (191+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (164+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (90+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (143+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,015+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (11,842+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (347+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,557+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (671+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (129+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (239+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (389+0 votes)
224
Zapier
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (122+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (242+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (115+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (313+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,456+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (522+0 votes)
585 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (910+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (74+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (63+0 votes)
246
Code Cola
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (253+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,723+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (818+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,623+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
770 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (231+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (139+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (28+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (86+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (88+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (192+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (72+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (98+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,137+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (155+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (600+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (400+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (118+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (172+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,267+0 votes)
284
Chameleon
800,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (779+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (227+0 votes)
4.8(+0.0000) (74+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (544+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (338+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (553+0 votes)
291
Vowel
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (912+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5,746+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)