extension ExtPose

Keyword: chrome

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
284,762 (+0.3% / +799)
4.1(+0.0000) (239+0 votes)
234,657 (+0.4% / +840)
4.6(+0.0000) (435+2 votes)
78,931 (+0.4% / +308)
4.2(+0.0000) (380+1 votes)
2,867,286 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (35,404+2 votes)
234,350 (+0.1% / +211)
4.5(+0.0000) (982+1 votes)
212,386 (+4.4% / +8,906)
4.7(+0.0000) (287+25 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (1,455+2 votes)
27,484 (+0.6% / +159)
4.8(+0.0000) (768+5 votes)
105,346 (+5.1% / +5,121)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
801,589 (+0.0% / +56)
4.2(+0.0000) (490+1 votes)
7,744,048 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (120,287+162 votes)
59,744 (+1.0% / +617)
3.6(+0.0000) (98+0 votes)
2,064,758 (+0.8% / +15,867)
4.8(+0.0000) (64,018+4 votes)
1,036,060 (+1.1% / +10,831)
3.5(+0.0000) (701+0 votes)
53,412 (+3.6% / +1,855)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
90,692 (+0.4% / +366)
4.7(+0.0000) (603+4 votes)
331,893 (+0.2% / +581)
4.5(-0.1000) (940+16 votes)
1,171,392 (+0.2% / +2,141)
4.2(+0.0000) (8,079+37 votes)
84,626 (+2.1% / +1,761)
4.6(+0.0000) (7,133+39 votes)
565,553 (+0.2% / +931)
4.5(+0.0000) (749+2 votes)
5,370,497 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (1,239+0 votes)
437,943 (+0.2% / +925)
4.7(+0.0000) (809+1 votes)
76,062 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (165+0 votes)
4,110,277 (+0.1% / +2,849)
4.5(+0.0000) (24,974+1 votes)
96,359 (+14.9% / +12,475)
4.4(+0.0000) (17+4 votes)
148,766 (+0.7% / +971)
4.2(+0.0000) (443+4 votes)
50,046 (+2.7% / +1,329)
4.2(+0.0000) (541+18 votes)
120,414 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (32+0 votes)
96,274 (+14.9% / +12,516)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
202,329 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (442+11 votes)
99,038 (+0.0% / +0)
2.3 (3 votes)
321,805 (-0.1% / -221)
2.8(+0.0000) (141+0 votes)
30,829 (-2.0% / -633)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
6,738,654 (+0.0% / +3,313)
4.8(+0.0000) (18,006+7 votes)
114,442 (+0.0% / +57)
4.5(+0.0000) (128+0 votes)
82,084 (-0.0% / -41)
4.4(+0.0000) (464+8 votes)
481,816 (+0.2% / +1,025)
4.5(+0.0000) (1,460+11 votes)
68,068 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
71,483 (+17.0% / +10,381)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
99,290 (+13.5% / +11,775)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
69,050 (+0.2% / +159)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
476,988 (+0.5% / +2,421)
4.8(+0.0000) (1,487+3 votes)
120,803 (+1.7% / +1,991)
4.5(+0.0000) (121+0 votes)
74,803 (+15.7% / +10,167)
2,841,862 (-0.0% / -347)
4.4(+0.0000) (11,346+0 votes)
3,482,039 (+1.5% / +49,852)
4.8(+0.0000) (10,031+0 votes)
227,911 (+0.3% / +771)
4.7(+0.0000) (400+12 votes)
25,965 (+0.6% / +150)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
158,300 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (591+0 votes)
226,221 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (772+20 votes)
47,147 (+0.1% / +53)
4.1(+0.0000) (109+0 votes)
9,980,957 (+2.6% / +255,102)
3.5(+0.0000) (2,100+0 votes)
69,335 (+0.4% / +288)
4.6(+0.0000) (570+0 votes)
38,810 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
956,012 (+0.3% / +2,641)
4.6(+0.0000) (1,808+4 votes)
38,844 (+0.4% / +138)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
25,216 (+2.6% / +633)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
27,944 (+0.5% / +146)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
24,039 (-12.0% / -3,281)
3.1(+0.2000) (30+2 votes)
146,307 (+0.3% / +474)
4.9(+0.0000) (652+0 votes)
143,184 (+0.0% / +28)
4.1(+0.0000) (480+0 votes)
349,799 (+0.7% / +2,536)
4.7(+0.0000) (377+4 votes)
290,282 (-0.2% / -709)
3.6(+0.0000) (4,212+1 votes)
47,312 (+0.5% / +252)
4.7(+0.0000) (215+0 votes)
5,329,963 (-0.6% / -34,147)
3.6(+0.0000) (374+0 votes)
97,928 (+0.3% / +275)
3.6(+0.0000) (214+0 votes)
82,547 (-0.1% / -42)
4.6(+0.0000) (350+0 votes)
399,736 (-0.0% / -58)
3.5(+0.0000) (2,418+0 votes)
309,463 (+0.2% / +665)
3.9(+0.0000) (1,004+9 votes)
16,825 (+0.9% / +148)
4.5(+0.0000) (440+2 votes)
4,530,515 (+0.1% / +3,414)
4.9(+0.0000) (46,139+68 votes)
7,422 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (109+1 votes)
52,238 (+0.6% / +321)
4.6(+0.0000) (110+1 votes)
9,679 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (153+1 votes)
144,189 (+0.2% / +326)
4.2(+0.0000) (504+2 votes)
105,103 (+2.9% / +2,993)
3.0(+0.1000) (41+4 votes)
3,697,486 (+0.8% / +28,546)
4.7(+0.0000) (12,581+84 votes)
18,830 (+0.1% / +28)
4.2(+0.0000) (121+1 votes)
1,288,916 (+1.0% / +12,579)
4.6(+0.0000) (1,773+17 votes)
736,259 (+0.1% / +983)
4.6(+0.0000) (46,688+11 votes)
445,987 (+0.0% / +52)
4.0(+0.0000) (861+1 votes)
452,589 (+0.5% / +2,203)
4.4(+0.0000) (1,369+0 votes)
577,795 (+0.1% / +745)
4.7(+0.0000) (873+5 votes)
90,491 (+1.1% / +1,020)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
48,220 (+0.3% / +141)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
201,774 (+0.3% / +689)
4.0(+0.0000) (699+0 votes)
16,242 (-0.2% / -31)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
10,749 (+0.4% / +47)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
175,413 (+0.2% / +324)
4.1(+0.0000) (660+0 votes)
18,048 (+2.7% / +468)
4.8(+0.0000) (35+1 votes)
232,753 (-0.1% / -126)
4.3(+0.0000) (4,624+14 votes)
107,438 (-0.0% / -53)
4.2(+0.0000) (782+2 votes)
35,398 (+1.9% / +668)
4.7(+0.0000) (266+0 votes)
132,530 (-0.0% / -29)
4.3(+0.0000) (1,428+0 votes)
86,467 (-0.0% / -23)
3.9(+0.0000) (351+0 votes)
469,742 (+0.1% / +239)
3.4(+0.0000) (925+0 votes)
159,574 (+0.1% / +96)
4.3(-0.1000) (1,481+14 votes)
33,710 (+0.4% / +120)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
216,855 (-0.2% / -526)
4.2(+0.0000) (2,420+0 votes)
52,778 (+0.2% / +111)
4.5(+0.0000) (670+3 votes)
101,087 (+0.6% / +624)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
197,927 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,285+0 votes)
85,673 (+1.2% / +988)
4.8(+0.0000) (618+14 votes)
64,464 (-0.0% / -11)
3.3(+0.0000) (228+0 votes)
10,305 (+0.9% / +92)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
163,986 (+0.3% / +488)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
27,135 (-0.1% / -18)
4.0(+0.0000) (129+0 votes)
81,430 (-0.1% / -114)
4.7(+0.0000) (860+0 votes)
303,285 (-0.0% / -4)
4.4(+0.0000) (2,712+1 votes)
12,856 (+1.0% / +132)
4.6(+0.0000) (133+2 votes)
83,529 (-0.1% / -60)
4.0(+0.0000) (178+0 votes)
716,603 (+0.1% / +893)
4.5(+0.0000) (9,833+5 votes)
88,945 (+0.5% / +422)
4.3(-0.1000) (772+13 votes)
336,105 (-0.1% / -444)
4.2(+0.0000) (8,889+0 votes)
34,776 (+0.2% / +84)
3.3(+0.0000) (26+0 votes)
95,222 (+13.8% / +11,573)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
81,048 (-0.0% / -2)
4.1(-0.1000) (836+12 votes)
29,297 (-0.1% / -22)
3.9(+0.0000) (243+0 votes)
200,569 (-0.1% / -176)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
58,979 (+3.7% / +2,115)
4.6(+0.1000) (30+2 votes)
410,246 (+0.3% / +1,364)
4.6(+0.0000) (1,164+12 votes)
30,828 (+0.1% / +22)
3.4(+0.0000) (67+0 votes)
33,272 (+0.5% / +155)
3.7(+0.0000) (176+2 votes)
114,486 (-0.1% / -102)
3.5(+0.0000) (743+0 votes)
175,318 (+0.6% / +1,122)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
680,998 (+0.1% / +684)
2.0(+0.0000) (199+0 votes)
172,266 (+0.0% / +59)
3.5(+0.0000) (941+0 votes)
2,898,189 (+0.1% / +4,255)
4.7(+0.0000) (17,604+45 votes)
98,663 (+1.4% / +1,337)
4.5(+0.0000) (629+1 votes)
19,321 (-21.2% / -5,191)
2.4(+0.0000) (20+0 votes)
3,671 (+2.8% / +100)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,944 (+0.5% / +162)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
126,816 (+1.6% / +1,979)
4.3(+0.0000) (363+0 votes)
24,450 (+0.2% / +38)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
5,387,612 (+0.9% / +50,553)
4.0(+0.0000) (4,635+1 votes)
7,609 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
1,540,479 (+0.2% / +3,687)
4.5(+0.0000) (7,063+2 votes)
8,967 (+1.4% / +125)
4.7(+0.0000) (122+3 votes)
28,105 (+0.3% / +71)
3.3(+0.0000) (81+0 votes)
175,537 (+0.4% / +684)
4.3(+0.0000) (140+1 votes)
21,457 (-18.5% / -4,879)
5.0 (2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (171,505+22 votes)
44,375 (+0.9% / +417)
4.0(+0.0000) (570+6 votes)
689,641 (+0.1% / +812)
3.4(+0.0000) (739+0 votes)
167,638 (-0.1% / -112)
4.3(+0.0000) (232+0 votes)
40,846 (+0.0% / +5)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
127,918 (-0.1% / -85)
4.0(+0.0000) (231+0 votes)
40,003 (-0.2% / -61)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
140,587 (-0.1% / -187)
3.8(+0.0000) (2,492+1 votes)
7,310,998 (+0.5% / +37,910)
4.2(+0.0000) (7,308+1 votes)
64,351 (-0.2% / -139)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
50,826 (+0.5% / +273)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
314,588 (-0.1% / -432)
4.5(+0.0000) (273+0 votes)
30,332 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (77+1 votes)
10,584 (+0.3% / +34)
4.0(+0.0000) (344+0 votes)
16,270 (-0.1% / -18)
4.2(+0.0000) (920+1 votes)
463,729 (-0.2% / -1,040)
2.9(+0.0000) (174+0 votes)
15,109 (+0.7% / +98)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
159
Web Paint
727,706 (+0.7% / +4,751)
3.5(+0.0000) (590+1 votes)
5,731 (-0.3% / -17)
4.6(+0.0000) (94+0 votes)
44,117 (-0.2% / -84)
4.1(+0.0000) (162+0 votes)
26,391 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (213+1 votes)
31,465 (-6.7% / -2,275)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
118,004 (+0.5% / +541)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
12,383 (+0.7% / +83)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
55,267 (-0.1% / -59)
4.5(+0.0000) (544+0 votes)
87,335 (+0.3% / +292)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
46,886 (+0.9% / +419)
2.7(-0.1000) (80+1 votes)
7,515 (+0.7% / +50)
4.0(-0.3000) (88+8 votes)
170
Web Paint
115,940 (+4.0% / +4,447)
3.9(+0.2000) (25+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (294,887+23 votes)
727,892 (+0.2% / +1,534)
2.9(+0.0000) (944+4 votes)
12,081 (+0.4% / +51)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
17,559 (-0.3% / -46)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
9,001 (-0.3% / -25)
4.3(+0.0000) (142+0 votes)
211,462 (-0.3% / -616)
3.9(+0.0000) (308+0 votes)
1,159,641 (+1.6% / +18,300)
4.0(+0.0000) (489+0 votes)
7,316 (-0.3% / -24)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,890 (+0.3% / +9)
2.5(+0.1000) (6+1 votes)
379,782 (+0.3% / +1,268)
4.0(+0.0000) (667+6 votes)
181
Charset
86,916 (+0.2% / +139)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
1,985,439 (+0.1% / +2,762)
4.0(+0.0000) (2,464+1 votes)
2,491,984 (+0.7% / +17,206)
4.0(+0.0000) (5,117+0 votes)
31,471 (+0.2% / +69)
4.0(+0.0000) (91+0 votes)
9,974 (+0.3% / +34)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
46,898 (-0.2% / -71)
4.6(+0.0000) (129+0 votes)
4,455 (+0.7% / +30)
4.9(+0.0000) (298+0 votes)
96,588 (+0.0% / +0)
622,092 (+0.9% / +5,782)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
188,487 (+0.1% / +145)
4.5(+0.0000) (20,790+0 votes)
350,712 (+0.4% / +1,547)
4.5(+0.0000) (335+1 votes)
8,295 (+0.5% / +41)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
553,545 (+0.0% / +65)
4.8(+0.0000) (93,429+0 votes)
1,836 (+0.2% / +4)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
28,500 (-0.1% / -35)
3.2(+0.0000) (113+0 votes)
69,229 (+0.8% / +541)
4.1(+0.0000) (1,795+25 votes)
59,747 (+0.2% / +112)
3.2(+0.0000) (65+0 votes)
1,070,223 (+0.0% / +397)
3.6(+0.0000) (2,112+0 votes)
43,463 (+0.7% / +307)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
5,997 (+2.4% / +142)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
30,490 (-0.1% / -27)
4.4(+0.0000) (241+0 votes)
20,140 (+0.5% / +106)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
24,846 (+0.3% / +74)
3.8(+0.0000) (67+0 votes)
218,204 (+4.1% / +8,638)
3.3(+0.0000) (126+0 votes)
2,722 (-0.0% / -1)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
1,933 (+3.8% / +71)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
27,600 (+0.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,691 (-0.4% / -16)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
31,048 (+1.2% / +380)
17,330 (+0.9% / +154)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
992 (+1.4% / +14)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,681 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,280,967 (+3.0% / +37,098)
1.8(+0.0000) (43+0 votes)
845 (+3.4% / +28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,843 (-1.4% / -39)
2,826 (+0.0% / +0)
146,499 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,373+1 votes)
15,860 (+0.1% / +17)
3.8(+0.0000) (122+0 votes)
4,025,947 (+0.6% / +25,150)
4.4(+0.0000) (16,496+0 votes)
1,148,548 (-0.0% / -36)
4.4(+0.0000) (1,587+0 votes)
21,267 (+0.4% / +78)
4.3(+0.0000) (135+0 votes)
56,940 (+0.4% / +244)
4.0(+0.0000) (148+5 votes)
2,756,134 (+0.1% / +1,905)
4.8(+0.0000) (76,658+30 votes)
25,704 (+59.5% / +9,591)
225
Apps
26,913 (+0.2% / +49)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
349,397 (+2.2% / +7,575)
1.2(+0.0000) (42+1 votes)
30,648 (+0.2% / +67)
4.8(+0.0000) (184+0 votes)
89,589 (-0.1% / -58)
3.6(+0.0000) (1,691+0 votes)
4,879 (-0.3% / -16)
4.2(+0.0000) (19+1 votes)
314,049 (+0.3% / +1,014)
4.9(+0.0000) (1,844+4 votes)
2,944 (+0.5% / +15)
4.9(+0.0000) (13+1 votes)
67,503 (+1.5% / +1,005)
4.5(+0.0000) (152+0 votes)
233
LINE
2,461,286 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6,387-1 votes)
250,400 (+0.0% / +2)
1.9(+0.0000) (24+0 votes)
435,388 (-0.1% / -225)
4.2(+0.0000) (1,591+1 votes)
236
Backend
1,019 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
461,599 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,091+2 votes)
20,617 (-0.0% / -3)
3.9(+0.0000) (2,166+0 votes)
5,845 (+0.4% / +22)
3.0(+0.0000) (22+1 votes)
17,585 (+1.0% / +166)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
3,038 (+1.6% / +48)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
2,852 (+1.1% / +31)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
245,566 (+0.7% / +1,711)
4.3(+0.0000) (126+0 votes)
2,396 (-1.3% / -31)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
11,926 (+1.6% / +183)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
22,862 (+0.9% / +207)
4.7(+0.0000) (94+3 votes)
61,549 (-0.2% / -144)
1.5(+0.0000) (34+0 votes)
18,477 (+0.8% / +145)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
939 (+7.2% / +63)
87,484 (+0.0% / +24)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
5,317 (+1.1% / +60)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
39,667 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (116+0 votes)
399,151 (+2.2% / +8,432)
4.3(+0.0000) (1,989+24 votes)
15,579 (+0.9% / +146)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
5,747 (+0.2% / +14)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
371,757 (+1.0% / +3,675)
4.5(+0.0000) (251+0 votes)
146,348 (-0.2% / -222)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,112 (-3.0% / -34)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
259
Bookmarks
2,616 (-0.3% / -7)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
260
Tab-Snap
22,080 (+0.1% / +17)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
261
TransOver
122,360 (+0.0% / +29)
4.6(+0.0000) (1,537+0 votes)
2,802 (-0.3% / -9)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
31,819 (+0.2% / +62)
3.6(+0.0000) (291+0 votes)
4,608 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
307,553 (+0.1% / +330)
4.3(+0.0000) (284+0 votes)
305,388 (+0.1% / +172)
4.4(+0.0000) (2,219+0 votes)
22,984 (+2.2% / +504)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
47,059 (-0.2% / -106)
4.1(+0.0000) (1,384+0 votes)
33,120 (+1.9% / +610)
3.8(+0.1000) (8-1 votes)
2,427 (+0.3% / +7)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
22,985 (+0.5% / +109)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
229,891 (+0.1% / +242)
3.7(+0.0000) (705+0 votes)
212,171 (-0.1% / -191)
4.3(+0.0000) (1,093+0 votes)
240,155 (+2.0% / +4,791)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
26,858 (+0.4% / +101)
3.8(+0.0000) (224+0 votes)
21,317 (+3.3% / +684)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
27,615 (+1.3% / +341)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,309 (+0.0% / +3)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
90,866 (-0.2% / -159)
4.5(+0.0000) (894+0 votes)
30,428 (+0.0% / +10)
4.7(+0.0000) (294+0 votes)
759,355 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9,353+2 votes)
5,402 (-0.5% / -25)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
1,534 (+2.5% / +37)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
777,553 (-0.0% / -104)
4.6(+0.0000) (5,974+0 votes)
10,660 (+0.2% / +23)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
4,250 (+0.4% / +17)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
25,488 (+0.1% / +23)
4.7(+0.0000) (480+0 votes)
4,468 (+1.6% / +72)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,196,813 (-0.0% / -166)
4.1(+0.0000) (194+1 votes)
1,956 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,633,490 (+0.4% / +24,796)
4.1(+0.0000) (795+4 votes)
25,301 (+1.5% / +384)
3.6(+0.0000) (26+0 votes)
139,980 (+0.2% / +334)
4.3(+0.0000) (2,107+0 votes)
23,690 (+1.0% / +225)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
2,238,482 (+0.4% / +9,564)
3.9(+0.0000) (200+3 votes)
31,469 (+0.8% / +260)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
13,325 (-0.2% / -27)
4.5(+0.0000) (144+0 votes)
32,048 (+3.2% / +1,002)
619 (+0.7% / +4)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,533 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)